JOHTAVA TIETOSUOJAVASTAAVA

Johtava tietosuojavastaava- palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joita laki velvoittaa nimeämään tietosuojavastaavan tai jotka muista syistä päättävät nimetä tietosuojavastaavan. Johtava tietosuojavastaava toimii nimettynä yhdyshenkilönä henkilöstön, rekisteröityjen ja valvontaviranomaisen suuntaan.

Johtavan tietosuojavastaavan tehtävänä on informoida ja avustaa rekisterinpitäjää sekä johtoa tietosuoja-asioissa, seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta organisaatiossa, sekä auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet.

 

Johtavalla tietosuojavastaavalla on riippumaton ja itsenäinen asema organisaatiossa ja hän raportoi suoraan ylimmälle johdolle tietosuojaan liittyvistä havainnoista ja kehittämistarpeista. Organisaation päätöksistä vastaa aina johto, eikä tietosuojavastaavalla ole henkilökohtaista vastuuta organisaation tietosuojan toteutumisesta.

 

Johtava tietosuojavastaava- palvelun ohessa suositellaan muodostettavan organisaation sisäinen tietosuojatiimi, jonka toimintaa johtava tietosuojavastaava ohjaa. Näin tietosuoja-asioiden toteutuminen organisaation sisällä toimii tehokkaasti ja koko ajan. Lisäksi on suositeltavaa, että tietosuojavastaava osallistuu organisaation johtoryhmään tai ylimmän johdon tapaamisiin säännöllisesti.

 

Johtava tietosuojavastaava on asiakasorganisaation käytettävissä 8 tuntia kuukaudessa vuoden ajan kerrallaan joko puhelimen välityksellä tai asiakkaan tiloissa. Tämän lisäksi hän järjestää henkilöstölle kaksi tietosuojakoulutusta vuodessa.

Kysy hintaa organisaatiollesi!

 

LINKIT