TIETOSUOJAN NYKYTILA-ANALYYSI ja JATKOTOIMENPITEET

Tietosuojan nykytila-analyysissä käydään yksityiskohtaisesti läpi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä teknisen tietoturvan nykytila. Nykytila-analyysistä laaditaan raportti, jossa on esitetty tietosuojan kehitystoimenpiteet.

 

Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy tietosuoja-asetuksen mukainen mallidokumentaatio. Mallidokumentaation on toteuttanut turvallisuusalan koulutetut ammattilaiset yhteistyössä maan johtavan tietotekniikkaketjun G30 Finlandin kanssa.

 • tietosuojapolitiikka 


 • tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut 


 • tietosuojaseloste

 • rekisterien tietovirta/vuokuvaukset 


 • kuvaukset rekisteröityjen oikeuksien takaamiseksi määritellyistä prosesseista 


 • tehdyt tietosuojan riski- ja vaikutustenarvioinnit hallintakeinoineen 


 • tietosuojaa ja tietoturvaa käsittelevien foorumeiden ja ohjausryhmien pöytäkirjat 


 • riskirekisterit ja kirjanpito riskien hyväksymisestä ja omistajuudesta 


 • tietoturvatestauksen tulokset 


 • kuvaukset prosesseista, joilla taataan sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan toteutuminen 


 • henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle suunnattavat ohjeet 


 • dokumentaatio mahdollisista henkilötietojen käsittelyssä tapahtuneista loukkauksista 


 • tietotilinpäätös

Hinta:  2 000,00 euroa alv 0%

 

LINKIT