KONSULTOIVA TIETOSUOJAVASTAAVA

Konsultoiva tietosuojavastaava- palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joilla ei ole lakisääteistä velvoitetta nimetä tietosuojavastaavaa tai jotka nimeävät sellaisen omasta organisaatiostaan.


Konsultoiva tietosuojavastaava toimii neuvonantajana organisaation johdolle, tietosuojavastaavalle tai tietosuojatiimille, mutta ei toimi nimettynä yhdyshenkilönä henkilöstön, rekisteröityjen ja valvontaviranomaisen suuntaan. 


Konsultoiva tietosuojavastaava voi avustaa organisaation omaa henkilöstöä esimerkiksi määrittämään tietosuojavastuut, täyttämään EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet, luomaan organisaatiolle tietosuojapolitiikan tai suunnittelemaan tietosuojakoulutuksia. Lisäksi tietosuojavastaava auttaa tietosuojaorganisaatiota tai johtoa tietosuojaan liittyvissä erityiskysymyksissä sekä katselmoi tarvittaessa tietosuojadokumentaation.


Konsultoiva tietosuojavastaava on organisaation käytettävissä 6 tuntia jokaisen kolmen kuukauden jakson aikana vuoden ajan kerrallaan joko puhelimen välityksellä tai asiakkaan tiloissa.

Kysy hintaa organisaatiollesi!

 

LINKIT